Anmälan för 2021 öppnar inom kort! Se ”Coronavillkor” nedan!

Registration for 2021 opens soon. See ”Corona terms” below! (after Swedish text)

De senaste 6 månaderna har för oss alla varit en märklig tid och de flesta löplopp har fått ställas in. Vi hoppas innerligt och utgår från att Tjörnarparen Trail Ultra kan genomföras full ut på tävlingshelgen den 13-14/2 2021. Samtidigt är det ju helt beroende av utvecklingen av Corona pandemin. Vi vet att många har betalt för lopp som varit omöjliga att genomföra på grund av pandemin. Detta vill vi undvika, då vi nu vet vilka förutsättningar som gäller och därför har vi bestämt om följande modell.

När anmälan öppnar om några veckor så anmäler du dig som vanligt men betalar inget. Du får ett bekräftelsemail med en betalningslänk. När vi fått besked om att tävlingen får och kan genomföras (kanske så sent som början av 2021) så skickar vi ett mail och ber dig betala. Om loppet inte kan genomföras, så betalar du alltså inget. Anmälan är dock bindande och har du anmält dig och fått besked om att loppet kommer genomföras, så hoppas och tror vi att samtliga kommer betala (faktiskt även om man ångrat sig, då tävlingen alltid brukar bli fulltecknad och andra löpare då har nekats att starta). Helt enkelt en hederssak.

Syftet med denna lösning är att ingen ska behöva lägga ut pengar utan få springa tävlingen. Den enda brasklappen är om vi först får tillstånd att genomföra tävlingen och att myndigheterna sen drar tillbaka tillståndet på grund av en force majeure – liknande situation såsom en stor smittovåg. Detta bedömer dock som ganska osannolikt.

Om antalet startande begränsas av regler men vi ändå väljer att genomföra, så kommer urval göras efter anmälningsdatum d.v.s. först anmälda får i första hand starta.

Vi hoppas att ni alla gillar vårt tänk och att vi tillsammans får en fantastisk helg i de mellanskånska skogarna den 13-14/2 2021. Distanserna kommer vara ”som vanligt” 50 km, 50 miles, 100 km och 100 miles. Givetvis kommer loppet som vanligt var ITRA-sanktionerat och ge poäng, sannolikt enligt förra året.

Vi önskar er grymt välkomna till Tjörnarp. Sprid gärna! 🙂

…………………….

The last 6 months have been a strange and demanding time and many races have been cancelled or postponed. We sincerely hope that Tjörnarparen Trail Ultra can be completed on the race days of the 13-14/2 2021. Of course this is totally dependent on the development of the pandemic. We know that a great many runners have paid for races that have been necessary to cancel or postpone due to the situation, safety and rules. This is something we want to avoid and we have decided on the following system.

When the registration opens in a few weeks, you complete the registration but do not pay anything. You will get a confirmation mail with a payment link included. When we get confirmation from the authorities that the race can be completed (maybe as late as in the beginning of 2021) we send you a mail, asking for your payment. This means that if we have to cancel the race, you do not pay or lose any money. On the other hand, the registration you make is binding and we trust you to honor that and pay even if you change your mind. The race normally gets fully booked, so we most likely have turned down other runners.

The purpose of this arrangement is to avoid that you to pay for nothing, now that we know the uncertain situation. The only reservation is if we first get an ok from the authorities and then, after the payments have been made, they withdraw the approval due to a force majeure-like situation like a rapid climb in Corona rate, which we do not believe is very likely at that time.

If the number of runners becomes limited by the authorities and we decide to complete the race it will be a first come, first served situation, based on the date of registration.

We hope you like our thinking and that we all get a fantastic weekend on the trails of ”Mellanskåne” on the 13-14/2 of 2021. The distances will be like the last years 50 km, 50 miles, 100 km and 100 miles. The race will as usual be ITRA approved and we believe that the points will be as last year.

We sincerely wish you welcome to Tjörnarp. Spread the word, good folks! 🙂

tjornarparen.se