PM & Startinfo

Här publiceras senaste informationen inför starten 2023-02-11. Återvänd gärna dagarna före starten för att ta del av eventuella uppdateringar.

Ladda ner Start-PM 1.0 – 2023

Ladda ner Kloka ord från fyra Tjörnarparenveteraner

 

Start-PM 2023 1.0 Published 2022-09-20 – Choose ”English” in top menu for Google Translate version

 

 

Start-PM 2023 1.0 Publicerat 2022-09-20

”Varmt” välkommen till TJÖRNARPAREN – Trail Ultra!

Varmt välkommen till Tjörnarp och de mellanskånska skogarna för ett spännande och härligt lopp!

Vi kan lova glada och ideella funktionärer med stor vilja, riktigt bra traillöpning och pigga vildsvin.

Du kommer att få en härlig och utmanande dag och/eller natt i våra skogar!

Datum

Lördagen den 11:e februari 2023

Distanser

50km, 50 miles, 100 km samt 100 miles

Starttid

Alla distanser startar klockan 9.00. Kom i god tid till startområdet för utdelning av GPS-trackers och ankelchip

Start och mål

Start på grusväg direkt vid Tjörnarps Pågatågsstation.

Målgång sker för alla startande vid Församlingshemmet i Tjörnarp. OBS! Du måste springa genom målportalen för att målgång ska registreras via ditt chip i startnumret. Alla som ska ut på varv 2 (100 km samt 100-miles) måste passera mållinjen/chipmatta för att påbörja andra varvet).

Cut off / reptid / DNF

Enligt nedanstående för alla sträckor och löpare.

Sista målgång +32h dvs 17.00, söndag 12/2.

Sista tillåtna passage kontroll Cecilia på berget 05.00, söndag 12/2.

Sista tillåtna passage kontroll Vändan 09.00, söndag 12/2.

Sista tillåtna passage kontroll Galten 13.00, söndag 12/2.

Sista tillåtna passage kontroll Suggan 15.00, söndag 12/2.

Från och med 2018 noteras man bara för tid i den sträcka man startar. Man kan alltså inte ångra sig ”undervägs” och räkna målgång på kortare sträcka än man är anmäld för. Vi gör allt vi kan för att hjälpa er med motivationen! J

Baninformation

Banans längd är ca 50 km + 30 km (TL2).

50 km – ett varv på originalbanan.

50 miles – ett varv på originalbanan förlängd med TL2.

100 km – två varv på originalbanan.

100 miles – två varv på originalbanan förlängd med TL2.

Ackumulerad stigning är ca 750 höjdmeter per varv av originalbanan och 1145 meter för originalbana+TL2.

Banan går till stor del via Skåneleden samt vackra och utmanande slingor runt Frostavallen & Hallaröd.

Banmarkering

Vi gör vårt absolut bästa för att göra en bra och tydlig markering men vi rekommenderar starkt att ni under loppet även navigerar med hjälp av GPS/klocka/mobil som ett komplement för att kunna hitta även om markering har försvunnit eller missas.  Framförallt rekommenderas 50 miles, 100 km och 100 miles att på något sätt ha en digital version av banan tillgänglig i klocka eller mobil. GPX-fil finns att ladda ner från https://tjornarparen.se/dokument-och-kartor/

Banan är mycket tätt markerad med stolpar och snitsel men givetvis är det ändå en oerhört stor fördel i tryggheten med en digital karta. Tänk på batteritiden i klocka eller mobil och komplettera gärna med en liten laddare/batteribank, vilket i de flesta fall är mycket enkelt att hantera.

Merparten av banan går längs leder som har en grundmarkering i sin egen kulör t ex orange på Skåneleden.

Utöver denna markering så har vi snitslat hela banan med gul snitsel som kompletterats med skyltar vid speciella platser t ex vägskäl och liknande. Skyltarna har alltid en gul pil som påminner om snitslingens kulör samt en rund prick som visar ledens grundmarkering se bild nedan (visar att leden går till vänster med gul snitsling och att det även förekommer orange Skåneledsmarkering).

Obligatorisk utrustning ( för er säkerhet <3 )

Första förband

Nödfilt.  (innebär en tunn aluminiumfoliefilt).

GPS-Tracker som signeras ut vid starten.

Fulladdad mobiltelefon med telefonnummer till tävlingsledning, 072-254 88 78, inlagt.

Reflexväst, pannlampa och reservlampa krävs om löpare ska tillåtas passera någon kontroll efter kl. 15.15.  Reflexvästar för löpare finns i många olika utföranden och det kravet vi ställer är att det ska vara ett separat plagg. Det räcker alltså inte med några reflexband på en löparjacka. Detta kan tyckas fyrkantigt men det måste vara enkelt och rättvist avgörbart för våra funktionärer om utrustningskraven är uppfyllda.

För allas säkerhet kommer stickprovskontroller göras. 

Drop bag

För 100 km & 100 miles-löparna finns möjlighet att lämna en väska vid Tjörnarps församlingshem innan start. Denna väska finns då tillgänglig vid varvningen. Markera tydligt startnummer på väskan (tejp eller etikett).

Vätske- och energikontroller  – Se karta sist i PM

Kontroll Suggan – Norra Rörumsvägen. Vatten + Energi.

Kontroll Cecilia på Berget – Bjäret.  Vatten, varm dryck/soppa + Energi.

Kontroll Vändan – Anderstorp.  Vatten + Energi.

Kontroll Galten – Norr Dagstorpssjön . Vatten + Energi, toalett.

Kontroll Mål/varvning – Tjörnarps församlingshem.  Målgång för alla samt vatten + energitilltugg och dropbags för 100 miles och 100 km-löparna.

Omklädningsmöjligheter

Vi rekommenderar att man kommer ombytt då det annars kan bli trångt om alla ska byta om innan loppet.

Ombyte kan inte ske i församlingshemmet (mål) utan omklädningsmöjligheter finns före och efter loppet i Tjörnarpsskolan, Frostavägen 3 samt Idrottsplatsen, Idrottsvägen 11 – båda belägna några hundra meter från starten.

Omklädningsrummen öppnas 7.30 på morgonen.

Ta sig hit & parkering

Ett bra sätt att resa till och från Tjörnarp denna dag är naturligtvis med Pågatåg/ersättningsbuss till Tjörnarps station. Se Skånetrafikens hemsida för mer info.

Om ni anländer med bil, så försök i möjligaste mån samåka samt använda parkeringen på Tjörnarps idrottsplats grusplan  eftersom parkeringsmöjligheterna i Tjörnarp är något begränsade. Parkeringsmöjligheter finns även vid Pågatågsstationen några hundra meter från omklädningsrummen samt vid Tjörnarpsskolan.

Anmälan

Anmälan görs via TJÖRNARPARENS anmälningsformulär hos dinkurs.se senast 230115.

http://dinkurs.se/tjornarparen2023

Anmälningsavgiften är 490 kr per deltagare (oavsett distans) inklusive ”Finisherplagg” för alla som går i mål och givetvis fika med härliga mackor i församlingshemmet efter målgång, precis som vanligt!

Anmälningsavgiften återbetalas ej efter anmälan.

Det är från och med 2018 möjligt att överlåta sin plats till andra löpare eller ändra i sin anmälan inklusive distans genom länk som finns i det bekräftelsemail som kommer till din e-postadress efter anmälan. Detta är något vi länge saknat och glada att kunna erbjuda! Ändringar och anmälningar kan göras till sista anmälningsdag 220110. Därefter är inga ändringar eller överlåtelser möjliga.

Nummerlappar

Skickas i v5 med brev till deltagare. Nummerlapp ska naturligtvis bäras under hela tävlingen och placeras på framsidan.

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att springa i någon annan löpares namn/nummerlapp. Vi prioriterar säkerheten över allt annat och varje löpare har vid anmälan angivet sina personliga uppgifter samt mobilnummer och ICE-kontakter. Om du springer under annan löpares namn, så tappar vi alla dessa detaljer och kan t ex inte ringa upp dig om du springer riktigt fel.

Startlista & Resultat

Uppdateras efterhand i Facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/621210738021865/

Samt på www.tjornarparen.se

Tidtagning

Via Racetracker.no. Alla löpare bär en egen GPS-sändare (tracker) och följs i realtid. Trackern signeras ut vid starten och ska bäras under hela loppet. Trackern återlämnas vid målgången.

Trackern är helt automatisk och innebär en stor säkerhetsfördel. Alla löpares positioner är hela tiden kända av tävlingsledningen.

På trackern finns en ”nödknapp”. Om du trycker på denna så mailas din aktuella position till tävlingsledningen och vi utgår från att du behöver assistans. 

Själva timingen sker via ankelchip som delas ut tillsammans med tracker i vid starten. Kom i tid!

Ankelchip och GPS-tracker ska lämnas in vid målgång.

Se sista sidan i detta PM angående hur trackern ska bäras

Hjälplöpare / pacer

Ej tillåtet. Alla löpare får dock naturligtvis ta emot hjälp och eventuellt egen energi runt banan ”langning”.

Prisutdelning

Alla som fullföljer loppet får efter målgång sitt ”Finisherplagg”. Prisutdelning sker i församlingshemmet / mål, fterhand som varje topp-tre deltagare kommer i mål.

Säkerhet / regler / bryta loppet / stopptider

Vår avsikt är att loppet ska genomföras i princip oavsett väderförhållanden, vilket också ställer högre krav på säkerheten samt deltagarnas inställning.

Det är alla löpares skyldighet att hjälpa annan tävlande som har hamnat i nöd. Om ni passerar löpare som förefaller ”helt slut”, ställ gärna frågan ”allt ok?”. Överväg att följas åt till nästa kontroll.

Alla löpare ska under loppet bära med fulladdad mobiltelefon som har telefonnummer 072-254 88 78 inlagt. Detta nummer går till tävlingsledningen som koordinerar eventuella insatser. Om ni under loppet behöver kontakta tävlingsledningen för assistans och nås av telefonsvarare (på grund av annat pågående samtal) så uppger ni namn, startnummer samt mobilnummer på telefonsvararen. Tävlingsledningen ringer upp omgående. Om möjligt så är det önskvärt att ni använder telefon under loppet med samma telefonnummer som ni anmält vid anmälan. På så sätt kan vi lätt nå er baserat på namn eller startnummer om ni t ex springer ordentligt fel.

Känner ni att orken inte räcker i mål så går det bra att avbryta vid någon av de fem kontrollerna. Ni meddelar då funktionärerna att ni bryter loppet. Vi ordnar transport från kontrollen till målområdet på bästa sätt.  

Sjukvårdare inklusive ambulans kommer finnas tillgängliga under hela loppet

Löpare som vill passera någon kontroll efter kl. 15.15 måste uppvisa monterad och fungerande pann- eller bröstlampa samt backuplampa. Även reflexväst ska då vara påtagen. Av säkerhetsskäl görs inga undantag från denna regel. Är ni osäkra på tiden så packa med utrustningen för mörkerlöpning

Tänk på att navigering i mörker är betydligt svårare än i dagsljus. Utvärdera er egen erfarenhet, styrka och dagsform innan ni fortsätter loppet i skymning eller mörker.

Funktionärerna kan trots uppvisande av ovanstående utrustning välja att inte låta er fortsätta. Lita då på deras bedömning utan argumentation och bryt loppet för er egen säkerhet och trivsel.

Hänsyn / Jakt / Nedskräpning

Då loppet går på Skåneleden samt andra officiella leder är det viktigt att vi bemöter människor vi möter i naturen med stor respekt oavsett om det rör sig om vandrare, ryttare eller cyklister. Passera/möt på ett vettigt och hänsynsfullt sätt. Varför inte med en hälsning och ett leende på läpparna ☺

Självklart är det absolut 0-tolerans på nedskräpning t ex gelpåsar och liknande. Soptunnor finns vid varje kontroll.  Glädjande nog har detta skötts fantastiskt bra under alla tävlingsåren, en eloge till alla deltagarna ☺

Publik

Bra platser för publik att heja på löparna är t ex start & mål i Tjörnarp, Kontroll Suggan (ca 11 km) Norra Rörumsvägen, Frostavallen badplats (ca 15 km), Kontroll Galten Norra Dagstorpssjön (ca 31 km) samt kontroll Vändan i Anderstorp (TL2 – ca 40 km).

Under hela dagen livesänder vi via Youtube-kanal. Se Tjörnarparens Facebookgrupp för länk. Löparna och leaderboard går att följa i realtid hela dagen via Racetrackersystemet. 

Övernattning / Hotell

I Mellanskåne finns många boendealternativ. Se http://www.visitmittskane.se/startsida/bo/

Stiftsgården Åkersberg i Höör ger 10% rabatt till alla löpare och serverar en ordentlig frukostbuffé. Bokning på konferens@akersberg.se.

Pågatåget från Malmö-Lund-Eslöv eller Hässleholm-Sösdala tar er direkt till starten i Tjörnarp.

Kontaktinformation

Innan tävlingsdagen – Lars Hektor 0703-777640 alt lhektor@me.com

Under tävlingsdagen – Tävlingsledning 072-254 88 78, Lars Hektor 0703-777640, tävlingsledare.

https://www.facebook.com/groups/621210738021865/ – Facebookgrupp med löpande info.

https://www.dropbox.com/sh/n30ra8j5m4p5jwj/AACrUPQhlIRiW2Op8PpbSRaHa?dl=0 Kartor & dokument. 

GPS-Tracker & ankelchip

Att bära trackern under hela loppet är obligatoriskt och är en väldigt viktig detalj helt för din säkerhet. Se nedan hur den ska monteras. Trackern signeras ut vid starten och återlämnas efter målgång tillsammans med ankelchip.

tjornarparen.se