Tjörnarparen Trail Ultra 2021 – Flyttad/Moved till 12/2-2022

Tjörnarparen Trail Ultra 2021 – Flyttad till 12/2-2022

English will follow below.

På grund av Corona-situationen har vi bestämt att flytta tävlingen till den 12-13/2 2022.

Vi har länge följt utvecklingen av pandemin och funderat på vilka alternativ som finns.Vi har övervägt många olika varianter på hur tävlingen skulle kunna utformas för att passa nu gällande regler och rekommendationer men när vi funderar närmare på saken så inser vi att det inte är meningen att hitta smarta lösningar, utan att helt enkelt ta ansvar.

Givetvis tror vi inte att riskerna för smittspridning är speciellt stora i skogen men däremot är det över 700 löpare som ska transportera sig inom Skandinavien och Europa och det känns inte som ansvarfullt att medverka till detta.

Vi flyttar alltså tävlingen ett år framåt och den nya starten går den 12:e Februari 2022 kl 09.00, givetvis hoppas vi innerligt att du då står på startlinjen! 😃

Vad händer nu och vad behöver du göra?

1, Vi flyttar bara datumet för tävlingen och du behåller därför din startplats.

2, Du betalar fortfarande inget just nu!

3, I slutet av sommaren 2021 mailar vi ut en faktura på startavgiften. Denna faktura ska betalas inom 1 månad för att du ska behålla din startplats. Efter den gångna månaden rensas startlistan från eventuella deltagare som inte önskar vara med och därmed inte betalar.Dessa eventuella startplatser blir då tillgängliga för nya löpare.

4, Vi behåller nu anmälningen öppen och det är fortfarande möjligt att anmäla sig till tävlingen i de klasser där det finns platser, för nuvarande 100 km & 100 miles.

5, Behåll bekräftelsemailet du fick vid anmälan. Via länken längst ner kan du uppdatera din uppgifter om några skulle ändras under det kommande året.

6. Om du önskar överlåta din startplats till någon annan, så är det fullt möjligt. Använd ändringslänken i bekräftelsemailet för att ändra samtliga uppgifter till den nya löparens. OBS! Det är inte möjligt att byta distans.

Vi alla i Tjörnarp hoppas hjärtligt att vi får möta er i februari 2022!

————————————

Due to the Corona situation we have decided to move the race date to 12-13 of February 2022.

We have followed the development of the pandemic closely and have evaluated what options we have to adapt the race format to the pandemic regulations and recommendations but have come to the conclusion that we should not try to ”fix” a solution but to act in a responsible way.

Therefore we move the race date one year forward and the new start will be on the 12th of February 2022 at 09.00 We sincerely hope you will participate!

What now?

1. We just move the race date, so you still have your start slot.

2. You still do not pay anything at this point!

3. By the end of the summer 2021 we will send out at mail with the invoice for the starting fee. The invoice will be due in 30 days. After the 30 days we will clear the starting list from runners that have chosen to not participate and therefore have not paid the invoice.These slots will by available for new runners.

4. Right now we keep the registration for 2022 open, so it´s possible to join the race in the classes that are not fully booked (100 km & 100 miles).

5. Keep the confirmation mail you received at registration in which you find a link for altering of your details. Ig your details (like phone number) changes during the year, pleas update your registration via the link.

6. If you wish to transfer you registration to another runner, this is possible by using the link in the confirmation mail (as above). Just change all the details to the new runner. Race distance can however not be changed.

All of us in Tjörnarp really hope to meet you in February 2022.

😃
tjornarparen.se