Startinfo

Välkommen till Tjörnarparen – 50 & 100k Trail Ultra – 2017!

Här nedan har vi samlat alla information inför tävlingsdagen. För att du ska få en kanondag i Tjörnarp är det viktigt att du läser materialet! Se gärna också denna film som hjälper dig hitta på morgonen i Tjörnarp samt berättar om hur det ”fungerar” inför starten! https://youtu.be/6C2DvdYKcl8

Här nedan följer:

  • Google Maps – karta med beskrivningar över allt från parkeringsplatser, start/mål, servicestationer, publikplatser etc.
  • Senaste Start-PM
  • Utvidgad förklaring av banmarkering.

 

Google Maps – karta

I övre vänsta hörnet på kartans sidhuvud finns en knapp för att fälla ut en meny. Där kan du se de olika platserna t ex parkering, ombyte, start/mål, bra publikplatser etc etc. Kartan går att förstora (bra idé mobilt) och zooma (ikoner övre högra hörnet). Det är även möjligt att dela den via mail, Facebook etc

 

Senaste Start-PM

Start-PM 2017 2.0 (finns även att ladda ner på http://tjornarparen.se/dokument-och-kartor/)

Varmt välkommen till Tjörnarp och de mellanskånska skogarna för ett utmanande och härligt lopp.
Allt sedan premiäråret 2014 bjuder vi på vackra skogar med många intryck och leende på läpparna hos alla som är delaktiga i loppet. Ger du järnet längs vår bana får du nog lite blodsmak också och har du tur så stöter du på både pigga vildsvin och hjortar som det finns gott om.
Som en extra krydda kan också decembervädret göra att förutsättningarna snabbt ändras. Kanske blir det snö i år!
Utöver 50 km & 100 km finns ett 50k-alternativ med variabel start i skymningen att välja på. 50km i pannlampans sken bjuder på en extra dimension och kommer definitivt att bli en häftig upplevelse.
Vi kan lova glada och ideella funktionärer med stor vilja, riktigt bra traillöpning och pigga vildsvin.
Du kommer att få en härlig och utmanande dag och/eller natt i våra skogar!

Datum
Lördagen den 9/12 2017

Distanser
50km och 100km samt 50km med variabel skymningsstart.

Starttid
50km och 100km startar klockan 9.00.
Löpare på 50 km med variabel skymningsstart anmäler sig minst 15 minuter innan önskad start till tidtagningen vid målgången/varvning så att starttid noteras. Att starttiden är variabel betyder att det går att starta tillsammans med en varvande 100km-löpare om man vill. Dock tidigast 15.00.

Start och mål
50km och 100km löparna startar från Tjörnarps Pågatågsstation.
50km med variabel skymningsstart startar från Församlingshemmet i Tjörnarp där också 100km-löparna varvar.
Målgång sker för alla startande vid Församlingshemet i Tjörnarp. OBS! Du måste springa genom målportalen för att målgångs ska registreras via ditt chip i startnumret.

Baninformation/navigering
Banans längd är ca 50 km, 100k-löparna springer 2 varv. Banan går till stor del via Skåneleden samt vackra och utmanande slingor runt Frostavallen & Nyrup.
Ackumulerad stigning är ca 750 höjdmeter per varv.
Grundmarkering kommer vara befintlig markering på de olika slingorna vilken kompletteras över hela banan med gul stödsnitsling/markering samt skyltar.
Vi gör vårt absolut bästa för att göra en bra och tydlig markering men vi rekommenderar starkt att ni under loppet även navigerar via GPS/klocka/mobil som ett komplement för att kunna hitta även om markering har försvunnit eller missas.

Obligatorisk utrustning
Första förband
Nödfilt.
GPS-Tracker som signeras ut vid starten.
Fulladdad mobiltelefon med telefonnummer till säkerhetsansvarig Johan Ljöner, 0703-777641
Reflexväst, pannlampa och reservlampa krävs om löpare ska tillåtas passera någon kontroll efter kl. 14.15. Detta krävs från start för 50km-löpare som startar med variabel skymningsstart.
För allas säkerhet kommer stickprovskontroller göras.
Drop bag
För 100km-löparna finns möjlighet att lämna en väska vid Tjörnarps församlingshem innan start. Denna väska finns då tillgänglig vid varvningen. Markera tydligt startnummer på väskan (tejp eller etikett).

Vätske- och energikontroller
Kontroll Suggan – Norra Rörumsvägen – ca 11, 39, 61 och 89 km. Vatten+Energitilltugg, sjukvårdare.
Kontroll Nyrup– Nyrups Osteria – ca 20 och 70 km. Vatten, varm dryck/soppa + tilltugg, toalett, sjukvårdare.
Kontroll Galten – Norr Dagstorpssjön – ca 31 och 81 km. Vatten + Energitilltugg, toalett.
Kontroll Mål/varvning – Tjörnarps församlingshem – 50 och 100km. Målgång samt vatten + energitilltugg för 100k-löpare.

Omklädningsmöjligheter
Vi rekommenderar att man kommer ombytt då det annars kan bli trångt om alla ska byta om innan loppet.
Omklädningsmöjligheter finns före och efter loppet i Tjörnarpsskolan, Frostavägen 3, belägen ett par hundra meter från starten. Efter loppet finns här duschar samt varm och skön bastu. Omklädningsrummen öppnas 8.00 på morgonen. Efter målgång finns det även omklädningsrum vid parkeringen på Tjörnarps idrottsplats.
Överdragskläder/ombyte osv kan lämnas i väska som sedan ställs uti gymnastiksalen (utanför omklädningsrummen) och är tillgänglig efter målgång.

Ta sig hit & parkering
Ett bra sätt att resa till och från Tjörnarp denna dag är naturligvis med Pågatåg/ersättningsbuss till Tjörnaps station. Se Skånetrafikens hemsida för mer info.
Om ni anländer med bil, så försök i möjligaste mån samåka samt använda parkeringen på Tjörnarps idrottsplats grusplan eftersom parkeringsmöjligheterna i Tjörnarp är något begränsade. Parkeringsmöjligheter finns även vid Pågatågsstationen några hundra meter från omklädningsrummen på Tjörnarpsskolan.

Anmälan
Anmälan görs via TJÖRNARPARENS anmälningsformulär hos dinkurs.se senast 2017-11-26.
https://dinkurs.se/Tjornarparen2017
Anmälningsavgiften är 390 kr per deltagare (oavsett distans) inklusive ”Finishertröja” för alla som går i mål och givetvis fika med härliga mackor i församlingshemmet efter målgång, precis som vanligt!
Anmälningsavgiften återbetalas ej efter anmälan.

Nummerlappar
Skickas i v49 med brev till deltagare. Nummerlapp ska naturligtvis bäras under hela tävlingen och innehåller timingchip.

Startlista & Resultat
Uppdateras efterhand i Facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/621210738021865/

Tidtagning
Via Racetracker.no. Alla löpare bär en egen GPS-sändare (tracker) och följs i realtid. Trackern signeras ut vid starten och ska bäras under hela loppet. Trackern återlämnas vid målgången.
Trackern är helt automatisk och innebär en stor säkerhetsfördel. Alla löpares positioner är hela tiden kända av tävlingsledningen.
På trackern finns en ”nödknapp”. Om du trycker på denna så mailas din aktuella position till tävlingsledningen och vi utgår från att du behöver assistans.
Själva timingen sköts från och med 2017 via chip i nummerlapp
Se sista sidan i detta PM angående hur trackern ska bäras

Hjälplöpare
Ej tillåtet. Alla löpare får dock naturligtvis ta emot hjälp vid kontrollstationerna.
Med hjälplöpare avses inte ordinarie startande i något av startalternativen t ex startande i den variabla ”skymningsstarten”. Varje löpare ska själv bära sin utrustning under hela loppet.

Prisutdelning
Alla som fullföljer loppet får efter målgång sin ”Finishertröja”. Prisutdelning sker i församlinghemmet.

Säkerhet / regler / bryta loppet / stopptider
Vår avsikt är att loppet ska genomföras i princip oavsett väderförhållanden, vilket också ställer högre krav på säkerheten samt deltagarnas inställning.
Det är alla löpares skyldighet att hjälpa annan tävlande som har hamnat i nöd. Om ni passerar löpare som förefaller ”helt slut”, ställ gärna frågan ”allt ok?”. Överväg att följas åt till nästa kontroll.
Alla löpare ska under loppet bära med fulladdad mobiltelefon som har telefonnummer 0703-777641 ”inprogramerat”. Detta nummer går till vår säkerhetsansvarige, Johan Ljöner, som koordinerar eventuella insatser. Om ni under loppet behöver kontakta Johan för assistans och nås av telefonsvarare (på grund av annat pågående samtal) så uppger ni namn, startnummer samt mobilnummer på telefonsvararen. Johan eller kollega ringer upp omgående. Om möjligt så är det önskvärt att ni använder telefon under loppet med samma telefonnummer som ni anmält vid anmälan. På så sätt kan vi lätt nå er baserat på namn eller startnummer.
Känner ni att orken inte räcker i mål så går det bra att avbryta vid någon av de fyra kontrollerna. Ni meddelar då funktionärerna att ni bryter loppet. Vi ordnar då transport från kontrollen till målområdet på bästa sätt.
Sjukvårdare kommer finnas tillgänglig vid minst kontroll 1, 2 samt 4.
Vi har i egentlig mening inga stopptider men löpare som vill passera någon kontroll efter kl 14.15 måste uppvisa monterad och fungerande pann- eller bröstlampa samt backuplampa. Även reflexväst ska då vara påtagen. Av säkerhetsskäl görs inga undantag från denna regel. Är ni osäkra på tiden så packa med utrustningen för mörkerlöpning DETTA GÄLLER ALLTSÅ FRÅN START FÖR 50K-DISTANSEN MED VARIABEL START!
Tänk på att navigering i mörker är betydligt svårare än i dagsljus. Utvärdera er egen erfarenhet, styrka och dagsform innan ni fortsätter loppet i skymning eller mörker.
Funktionärerna kan trots uppvisande av ovanstående utrustning välja att inte låta er fortsätta. Lita då på deras bedömning utan argumentation och bryt loppet för er egen säkerhet och trivsel.

Hänsyn / Jakt / Nedskräpning
Då loppet går på Skåneleden samt andra officiella leder är det viktigt att vi bemöter människor vi möter i naturen med stor respekt oavsett om det rör sig om vandrare, ryttare eller cyklister. Passera/möt på ett vettigt och hänsynsfullt sätt. Varför inte med en hälsning och ett leende på läpparna ☺
Självklart är det absolut 0-tolerans på nedskräpning t ex gelpåsar och liknande. Soptunnor finns vid varje kontroll. Glädjande nog har detta sköts fantastiskt bra under de första tre tävlingsåren, en eloge till alla deltagarna ☺

Publik
Bra platser för publik att heja på löparna är t ex start & mål i Tjörnarp, Kontroll Suggan (ca 11 km) Norra Rörumsvägen, Frostavallen badplats (ca 15 km), Nyrup Osteria (ca 21 km), Kontroll Galten Norra Dagstorpssjön (ca 31 km).
Under hela dagen livesänder vi via Youtube-kanal. Se Tjörnarparens Facebookgrupp för länk. Löparna och leaderborad går att följa i realtid hela dagen via Racetrackersystemet.

Övernattning / Hotell
Stiftsgården Åkersberg i Höör ”sponsrar” loppet genom att erbjuda övernattning i enkelrum inklusive frukostbuffé för 500 kr/pers. www.akersberg.se Stiftsgården ligger 300 m från stationen i Höör där Pågatåget tar er direkt till starten i Tjörnarp. Bokning sker på 0413-55 91 00 eller info@akersberg.se Uppge att ni är deltagare i ”Tjörnarparen” för att få ”specialdealen”.

Kontaktinformation
Innan tävlingsdagen – Lars Hektor 0703-777640 alt lhektor@me.com
Under tävlingsdagen – Johan Ljöner 0703-777641, säkerhetsansvarig & Lars Hektor 0703-777640, tävlingsledare.
https://www.facebook.com/groups/621210738021865/ – Facebookgrupp med löpande info.
https://www.dropbox.com/sh/yfjnd1zyzmmq73z/AACUQvyj2NPPqrfFYLCgmYZoa?dl=0 – Kartor & dokument.

Skoerbjudande – Altra Running
Om du önskar ta del av vår sponsor Altra Runnings erbjudande om 25% rabatt på valfri löparsko så besöker du deras svenska webbutik www.altrarunning.se och anger rabattkod: Tjorna2017 vid utcheckning.

GPS-Tracker
Att bära trackern under hela loppet är obligatoriskt och är en väldigt viktig detalj helt för din säkerhet. Se nedan hur den ska monteras. Trackern signeras ut vid starten och återlämnas efter målgång.

 

Tracker

 

Banmarkeringsinfo
Merparten av banan går längs leder som har en grundmarkering i sin egen kulör t ex orange på Skåneleden. Dessa olika kulörer kan ni se på kartan.
Utöver denna markering så har vi snitslat hela banan med gul snitsel som kompletterats med skyltar vid speciella platser t ex vägskäl och liknande. Skyltarna har alltid en gul pil som påminner om snitslingens kulör samt en rund prick som visar ledens grundmarkering se bild nedan (visar att leden går till vänster med gul snitsling och att det även förekommer orange Skåneledsmarkering.
Vi tror och tycker att banan är välmarkerad och att den ska vara fullt möjlig att navigera endast på den gula snitslingen. Dock kan snitslar givetvis försvinna av olika skäl och vi rekommenderar därför att ni laddar ner den digitala GPX-filen som kan importeras till mobilappar och/eller GPS-klockor. För er som använder Endomondo så finns banan inlagd där, sannolikt på de flesta andra plattformar också.
GPX-fil finner ni på

http://tjornarparen.se/dokument-och-kartor/

Pil